O PBI

Vaše podnikanie je s nami v bezpečí
 Sme slovenská inžinierska spoločnosť založená v roku 1999 so sídlom v Senici.

Naša odborná činnosť je zameraná na oblasť požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, požiarnej a protivýbuchovej prevencie, rizikového a havarijného manažmentu. Okrem vlastných zamestnancov spoločnosť úzko spolupracuje s radou ďalších významných odborníkov pôsobiacich v týchto oblastiach.

Primárnou oblasťou  našej práce je  identifikácia nebezpečenstiev, posudzovanie a hodnotenie priemyselných rizík so zameraním na protivýbuchovú a protipožiarnu bezpečnosť technologických zariadení a oblasť prevencie závažných priemyselných havárií. 

Bližšie informácie

Osvedčenia, autorizácie, oprávnenia